محل تبلیغات شما

بسم الله الرحمن الرحیم 

همیشهدر جلسات کنگره وقتی تصمیم  می‌گرفتممشارکت کنم همچنین که فکرش را می‌کردم دستانم شروع به لرزیدن می‌کرد و قلبم به‌شدتبه تپش می‌افتاد، حتی وقتی مشارکت به من نمی‌رسید ترس از مشارکت در من ادامه داشت.

دلنوشته؛ ترس از خدمت مالی؛ بدست آوردن یا از دست دادن

دلنوشته؛ ترس از مشارکت

از منیت تا خدمت؛ هفتمین سال رهایی مسافر وحید

مشارکت ,می‌کرد ,لرزیدن ,دستانم ,قلبم ,به‌شدت ,از مشارکت ,ترس از ,حتی وقتی ,وقتی مشارکت ,می‌افتاد، حتی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
macentcastreas خرید اینترنتی Kyle's info neomofortta alinnowpa lingua italiana(ایتالیایی) protorverca teatunicru David's notes همه چی!